فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خلاف

 
۳
بالا
۰
پایین
هر چیز غیر قانونی که برعکس در جامعه زیاد مصرف میشود.معمولا به مخدر گفته میشود.
خلافت چیه؟تل میزنم.
یا
خلاف داری چیزی با خودت ببریم؟آره یه سره سیگاری.
واژه های مرتبط: خلافی٬داستان٬
نویسنده: دن متی
۱۵ آبان ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!