فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پزونگی
محل رواج: ترکی

 
۲
بالا
۰
پایین
شخص خنگ و بیهنر واسکل و منگولیسم
بچه ها نظرتون چیه
آمنه:م یه نظر بدم؟نظرم بهتر از شماهاست بگم؟باشه میگم
کی از تو نظر خواست ؟پزونگی؟
نویسنده: سمانه پلنگ
۴ آبان ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!