فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کف تو کف شدن
محل رواج: پادگان ها

 
۳
بالا
۰
پایین
اگردر پادگان برگه مرخصى روزانه تان امضا نشود مجبور به ماندن در پادگان هستید
پسر امروز کف تو کف شدم
ترجمه:یعنى اجازه خروج از پادگان ندادن
واژه های مرتبط: کف زده بالا
نویسنده: بابا
۲۱ مهر ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!