فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

موقع کار ریدنش میگیره
محل رواج: اصفهان

 
۲
بالا
۰
پایین
موقع کار با دلیل های واهی و غیرمعمول از زیر کار شانه خالی کردن و در رفتن از قبول مسئولیت
O: مهران کجاست؟ بهش بگو برو این لیست رو بخرید و آماده کن.
X: مهران داره نماز میخونه!
O: سه چهار ساعت مونده تا اذون ظهر، نکبت موقع کار ریدنش گرفته!
نویسنده: واله
۷ مهر ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!