فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سیکدیر
محل رواج: معمولا بین ترکان اذری رواج دارد و به بقیه هم

 
۳
بالا
۱
پایین
سیک در ترکی به معنی الت تناسلی جنس ذکور از هر نوع جاندار است. بسوند دیر به معنی حواله دادن مخاطب به نفر سوم در انجام فعلی است. مثال کلمه اکدیر که در زراعت بکار میرود یعنی تو به مخاطبت میگی بده تا زمینو کشت بکنن و یا بیچدیر که میگی بده تا درو بکنن. حالا عزیزان فرض بفرمایید اگر زبانم لال بجای اک یا بیچ بگن سیک و متعاقبا سیکدیر. باید به صورت رک به عرض برسانم هرچند که خود شرمنده از ذکرهستم. سیکدیر حواله دادن طرف برای کرده شدن یا همون گاییده شدن هست. ما ترکان قشقایی از این کلمه استفاده نمیکنیم و شنیدن این کلمه در قالب جمله یا ب تنهایی را بسیار نابسند میدانیم.
ما قشقایی ها بیشتر از لفظ مودبانه چکدیر بجای سیکدیر استفاده میکنیم انهم برای حیواناتی چون اسب مثلا بو اتی خان اتوندان چکدیر یعنی این اسب را جهت تولید کره بهتر از اسب فلان خان بر بده. علی ایهاالحال جمله یا لفظ زشت برای هر قومی که باشد مضموم است خواه ترکی باشد و خواه فارسی یا هر زبانی. خواهش من این است که استفاده نشود یا نهایت بسیار کم استفاده شود
نویسنده: قشقااغلی
۶ مهر ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!