فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پیک پیک
محل رواج: خراسان رضوی - تربت حیدریه

 
۳
بالا
۰
پایین
خنده
پیک پیک مکو ... یعنی نخند

پیک پیکو ->> کسی که زیاد میخندد
واژه های مرتبط: خنده پنهانی خنده استارتی
نویسنده: گیشنیز
۱۵ شهریور ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!