فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

ماچت کنم کبود شی؟
محل رواج: مسعودیه

 
۳
بالا
۰
پایین
اصولا در مواقع حساس که دو نفر با هم درگیر میشوند کاربرد دارد. نوعی رجز است، یعنی ماچت کنم کبود میشی حالا فکر کن بزنمت چی میشی.
- برو بابا مال این حرفا نیستی.
- داداش میخوای ماچت کنم کبود شی؟
واژه های مرتبط: به ما نمیخوری
۷ شهریور ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!