فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شیرین بازی

 
۹
بالا
۰
پایین
تفریحی سالم که طی آن دختران مدرسه ای را اسکل کرده و شاد میشوید . بهتر است این مراسم را در محدوده خیابان سهیل قیطریه به جا آورده و انگشت نما شوید .
امروز همه فسن(fesan) بریم.شیرین بازی
نویسنده: Ma 6 ta
۱۲ مرداد ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!