فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خود شیرینی

 
۲
بالا
۰
پایین
چاپلوسی، پاچه خواری، خ**ه مالی، ک* لیسی، کسی که با عزیز کردن خودش حال بقیه رو بگیره
از اون یارو خرخونه خوشم نمیاد، خیلی پیش استادا خود شیرینی میکنه
واژه های مرتبط: چاپلوسی
نویسنده: شیخ قزوین
۶ مرداد ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!