فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

باشه توهم هستی

واژه روز در۶ مرداد ۱۳۹۴

 
۲۸
بالا
۱۳
پایین
ی جور نخود آش خودمون هس که وقتی این حرف زده میشه یعنی طرف نقش سیالشگر رو داره
علی:امروز میریم بترکونیمش
رضا:من چی بیام ؟؟؟
علی :باشه تو هم هستی
واژه های مرتبط: X
نویسنده: Y
۵ مرداد ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!