فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مگه شام میدن؟

واژه روز در۷ تیر ۱۳۹۴

 
۲۸
بالا
۱۵
پایین
وقتى درانجام یه كارى افراط و زیاده روى صورت میگیرد. بیش از حد معمول انجام مىشود. یا هول زدن در كارى
چه خبرته این همه میوه برداشتى؟ مگه شام میدن؟
واژه های مرتبط: هول زدن
نویسنده: ننه قمر
۴ تیر ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!