فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پاچیدم

واژه روز در۱ تیر ۱۳۹۴

 
۱۴
بالا
۸
پایین
مُردم از خنده
_پی اممو خوندی؟
_آره پاچیدم از خنده ینی!
واژه های مرتبط: ترکیدم
نویسنده: JoKeRgIrL
۳۱ خرداد ۱۳۹۴
پاچیدم

 
۴
بالا
۰
پایین
پاچیدن در فارسی قدیم به معنی پاشیدن و ریختن هر گونه مایع، اما در اصطلاح امروزی به معنی روده بر شدن
پاچیدم از خنده یعنی از شدت خندید روده بر شدم، پوکیدم از خنده و بر زمین افتادم و ولو شدم
واژه های مرتبط: پوکیدن
نویسنده: mozaffarteymoori
۲ تیر ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!