فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سیخ کولی
محل رواج: ازغند-تربت حیدریه

 
۲
بالا
۰
پایین
سیخ کولی یعنی جستجو خصوصا که طرف حسابی گیر باشد.
ننه گفتی علی کجایه؟
-نمی دونم ننه.
نیم ساعات بعد:ننه پس علی کجا رفته؟
گفتم نمدونم این همه سیخ کولی نکن ننه.
-----------
هی بچه بدو برو خونتون به تو چه که ماره کجا رفت.ادم این همه سیخ کولی نمی کنه که
نویسنده: ازغندی
۳۰ خرداد ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!