فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جماع

 
۳
بالا
۴
پایین
کلمه ایست عربی
در اصل ترجمه به معنای جمع کردن میباشد
و در اصطلاح به معنای سکس روابط زناشویی زفاف کردن و... مورد استفاده قرار میگیرد
کاربرد این کلمه بین افرادی که با متون دینی اشنایی بیشتری دارند کاربرد زیاد تری دارد
در رساله های دینی احکام شرعی برای بیان کردم احکام سکس از کلمه جماع و نزدیکی استفاده میشود
در روایتی میخوانیم که حضرت پیامبر صلوات الله علیه به حضرت علی علیه السلام می فرماییند:

عد از ظهر جماع مکن که اگر فرزندی آورد قیچ (لوچ ودوبین)شود وشیطان به لوچ بودن انسان شاد است.

کسی که با زن خود در بستر جنب است قرآن نخواند می ترسم آتشی از آسمان فرود آید وهردو را بسوزاند.

جماع مکن جز آن که خودت دستمالی داشته باشی وزنت نیز پارچه ایی دیگر که با یک پارچه خودرا پاک مکنید که شهوت بر شهوت افتد ومایه ی دشمنی بین شما می شود وشما را به جدایی وطلاق می کشاند.

در شب عید فطر جماع مکن که اگر فرزندی آید بسیار شرور گردد.

در شب عید قربان جماع مکن که فرزند شش انگشت یا چهار انگشت آید.

زیر درخت باردارجماع مکن که فرزند جلاد وآدمکش وکد خدا آید .

در مقابل آفتاب ونور جماع مکن مگر آن که هر دوبا روپوش باشند که اگر فرزندی آید دائما در سختی وفقر باشد تا بمیرد .

میان اذان واقامه جماع مکن که اگر فرزندی آید خونخوار گردد.

اگر زنت باردار شد بی وضو با او جماع مکن که فرزند کوردل وبخیل آید .
نویسنده: محمد طه s.gh
۱۶ خرداد ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!