فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شیش شیش
محل رواج:

 
۳
بالا
۰
پایین
شیش-شیش که 6-6 نیز نوشته میشود، کد "فلافل بعد چنگ" در سیستم ارتباط رادیویی وزارت توتون و دخانیات ایران است. این کد معمولا در حوالی فلافلی " لو په تو" (برای تو به عشق تو!) استفاده میشود و عموما مقصود از شیش-شیش، حفظ موقعیت اعضای جوخه در این فلافلی است.
بروبچس چنگی، اینو زدیم بریم شیش-شیش
=====
اول صبحی شکم خالی بعد 2-10 یه 6-6 هم بریم!
نویسنده: آقای گل
۸ خرداد ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!