فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کون لقت

 
۸
بالا
۳
پایین
معنى کون لقش یا کون لقت: بهش/بهت اهمیت نمیدم واسم مهم. نیست چون ادم نیستش/نیستى
کون لقت تهران بودى:تهران بودى و اصلا هم واسم مهم نیست/به تهران بودنت اهمیت نمیدم/ادم نیستى
واژه های مرتبط: مزخرف
نویسنده: miss._.s
۱ خرداد ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!