فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مایه خالی

 
۳
بالا
۴
پایین
خایه مالی است لیکن برای افراد مؤنث بکار میرود.
این واژه از جابجا کردن حروف ابتدایی واژه "خایه مالی" بوجود آمده است.
جای "خ" در ابتدای واژۀ خایه با "م" در ابتدای واژۀ مالی جایشان عوض شده است.

از آنجایی که دخترها و خانمها اندامی بنام خایه ندارند، بکار بردن واژه خایه مالی برای آنها بی معنی است، بنابراین واژه جایگزین مناسب تر است.

ممکن است این واژه بی ربط نباشد به خالی شدن مایع بعد از مالیدن اندام جنسی خانم ها.
عمراً اگه مایه خالی اون دختره رو بکنم.

دختره نیومده بود، افشین خاک بر سر مث مایه خالا واسش جزوه نوشته بود.
واژه های مرتبط: خایه مالی پاچه خواری
نویسنده: جمهور
۲۲ فروردین ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!