فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شتل خشتکی
محل رواج: تهران

 
۱
بالا
۰
پایین
همینجوری، حدسی و رو هوا گفتن حرفی بدون داشتن دلیل کافی برای آن
اسمش حتی نوک زبانمم نیس همینطور شتل خشتکی اسمهایی از ذهنم می گذرد.
واژه های مرتبط: حدسی همینجوری
نویسنده: سردروا
۲۲ فروردین ۱۳۹۴
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!