فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پارم کردی

 
۵
بالا
۲
پایین
قاعدتا این واژه هیچ ارتباطی به استفاده از قیچی و اره نداره! این یک اصلاح رایج است که در مواقعی مستعمل میشود که فرد از دست یک فرد "کنه" یا "سیریش" یا "زگیل" به مرحله ذله گی! رسیده باشد، پس برافروخته شده و جمله ی بالا بر دهان جاری همی کند، ریشه ی تاریخی این لغت در هاله ای از ابهام قرار دارد، اما به عقیده ی بسیاری این لغت از دو واژه ی "پا" و"رم" تشکیل شده به معنی کسی که مانند الاغ از عصبانیت رم کرده و پا می فشارد!!
-بریم پارک؟
-نه
-بریم سینما؟
-نه
بریم باغ وحش؟
-نه
-بریم خرید؟
-نه
-بری..
-بسه دیگه باو... پارم کردی، بتمرگ دیگه دو مین
نویسنده: آس
۱۷ اسفند ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!