فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

پرباز
محل رواج: در بعضی شعر های رپ و در کوچه و خیابان ودر وست

 
۴
بالا
۱
پایین
نوعی ماده مخدر مانند ماریجوانا علف و گل
در شعر آدم نمییشه بهزاد لیتو
مثال
از تیر خوشحالیم تا ته خرداد. مستیم گل داریم کاغذ و پرباز
واژه های مرتبط: پرباز علف ماریجوانا رل
نویسنده: mamadlolo
۹ اسفند ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!