فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جک بائر
محل رواج: دوستداران سریال

 
۱
بالا
۲
پایین
شخصیت اصلی سریال 24 کسیکه حرکت های جک بائری انجام میدهد را گویند.
آقا داعش حسابی دار وحشیانه آدم می کشه
آره بابا جک بائر رو بفرستیم سراغشون
واژه های مرتبط: سریال 24 حرکت جک بائری
نویسنده: عطا
۵ اسفند ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!