فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مرغ زرین
محل رواج: مه ولات -ازغند

 
۱
بالا
۴
پایین
نوعی پرنده.
عطار علیه الرحمه می گوید:
مرحبا ای مرغ زرّین خوش در آی

گرم شو در کار و چون آتش درآی

هر چه پیشت آید از گرمی بسوز

ز آفرینش چشم جان کُل بدوز
در ازغند می گویند:فلانکس مرغ زرینه چینگش دِ گوهش!
فلانی مثل مرغ زرین می مونه نوکش توی گهش است.
----------
این ضرب المثل برای کسانی به کار می رود که بسیار خود پسندند و دیگران را نمی بینند.
می گویند مرغ زرین بربالاترین شاخه ی درخت لانه می سازد.از این رو جا برای ساخت لانه کم می اورد و هرجا تکان می خورد نوکش به گهش فرو می رود.
در اغلب تفسیرهای عطار بیتی از انندراج مثال می اورند.
بردوخته ام دیده چو یاز از همه عالم

تا دیده ی من بر رُخ زیبای تو باز است
بسیاری معتقدند این مرغ نیست.
واژه های مرتبط: مرغ زرین
نویسنده: ازغندی
۳ اسفند ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!