فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سگی

واژه روز در۱۵ بهمن ۱۳۹۳

 
۲۷
بالا
۱۷
پایین
صفتی برای هر چیز با دوز بالا یا با شدت زیاد ولو باعث کاهش کیفیت بشود.
عرق سگی= عرق دوز بالا ولی با کیفیت کمتر.
کتک سگی= کتک سنگین.
غذای سگی= غذای بی کیفیت ولی سیرکن.
تصادف سگی= تصادف سنگین.
واژه های مرتبط: سنگین
نویسنده: نعیم
۱۵ بهمن ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!