فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شصت و چهاری
محل رواج: اطلاع از گستردگی اصطلاح در دست نیست

 
۲
بالا
۰
پایین
به کسی می گویند که بدون دعوت خودش را قاطی مهمانی ها و مجالس " عروسی و عزایی" می کند...این رفتار صفتی شده برای آدم های رند و بی ملاحظه بکار گر فته می شود.

* این اصطلاح از نحوه غذا خوردن به وجود آمده است. در مجالسی افرادی بودن" هنوز هم هستند" بدون دعوت و آشنایی با صاحب های مجلس در مراسم حاضر می شدن فقط برای سیر کردن شکم .
این افراد معمولن با دست غذا می خوردن برای اینکه لقمه های بیشتری ببلعن و تعداد پرس های بیشتری بخورن. انگشت شصت و چهار انگشت دیگر که در غذا خوردن بشدت درگیره خوردن غذا بود. بخاطر همین به این نوع ادم های می گفتند شصت و چهاری.
طرف شصت و چهاری! یعنی(( بی دعوت سرش می اندازد به هر مجلسی می رود)) بی ملاحظه است
واژه های مرتبط: دَلیک شکم پرست
نویسنده: کرگردن
۲۵ دی ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!