فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جهنم دره
محل رواج: صحبت های عامیانه

 
۳
بالا
۲
پایین
جهنم دره تو صحبت عامیانه استفاده میشه
و به معنای یه جای خراب شده لعنتیه
ه اصلا هیچ کس دوست ندااره بره و با کلمات این جا کدوم گوریه و این جا کدوم خراب شده ایه مترادفه
این جا کدوم جهنم دره ایه
واژه های مرتبط: خراب شده
نویسنده: یه نفری
۲۰ دی ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!