فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شاپالاخ
محل رواج: مناطق آذری نشین

 
۶
بالا
۰
پایین
به معنی چَک زدن ، چَک خوابوندن در گوشی کَسی ، سیلی زدن
ببین بچه ، یه شاپالاخ میزنم دم گوشت ، 6 دور دور خودت میچرخیا
واژه های مرتبط: چَک سیلی
نویسنده: farid_datis
۱۳ دی ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!