فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سیكیم خیاری

 
۶
بالا
۳
پایین
از تركیب دو واژه تركی و فارسی "سیكیم":به معنی فرو كنم (من) یا آلتم (من) كه پسوند "م" ضمیر اول شخص مفرد در زبان تركی است.
و "خیاری" منصوب به خیار. = سیكیم+خیاری=> 'احتمالا' آلتم به شكل خیار !!!
این واژه با این كه از دل زبان تركی بیرون آمده در نواحی ترك نشین استعمال نمی شود و معنای خاصی هم در زبان تركی ندارد اما در زبان فارسی به معنای : بی پایه و بی هدف ، هول هولكی ، (با) بی دقتی ، سَنبل كردن و... می باشد
طرف به خودش میگه مهندس !! اومده دوتا آجر رو با تف همینطوری سیكیم خیاری چسبونده معلوم نیست كی این دوتا آجر هم رو سرمون خراب شه !
واژه های مرتبط: داشاق خيار سيك
نویسنده: بيلي جين
۱۱ آذر ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!