فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شوآف
محل رواج: اینترنت

 
۳
بالا
۰
پایین
شوآف یعنی پُز. شوآف کردن یعنی پُز دادن، خودنمایی کردن. برگرفته از واژه‌ی انگلیسی Show off
کمتر شوآف کن و کارت رو انجام بده
واژه های مرتبط: پز تظاهر
نویسنده: ion
۱۴ آبان ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!