فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جوجه فکلی

 
۶
بالا
۰
پایین
آدم پر مدعا، مغرور، كسی كه برای دیگران «شاخ و شانه» می‌كشد!
برو «جوجه فكلی» برای ما شاخشانه نكش. بدبخت، اگه دست بهت بزنن كه مُردی!
واژه های مرتبط: فسقلي مردني
نویسنده: علي رضا ذاكري
۲۱ مهر ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!