فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

لانتوری
محل رواج: تهران

 
۴
بالا
۱
پایین
بدرد نخورد، بی مایه. «لانتوری» یك فحش است كه افراد به اصطلاح «لات و لوت» به بعضی افراد می گویند.
روش حساب نكردم، طرف « لانتوری» هست!
نویسنده: علي رضا ذاكري
۲۱ مهر ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!