فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خایه خوار

 
۱۹
بالا
۰
پایین
چاپلوس، خایه مال
از درجات خایه مالی و بین خایه مال و خوایه پرست است
(خایه مال<خایه خوار<خایه پرست)
خوایه مالان در جهان صنعتگرند------ خوایه خواران هم دو چندان بهترند
خاک بر سرت این همه خایه خواری استادو کردی اخرش هم شدی 12
واژه های مرتبط: خایه مال
نویسنده: pa
۱۲ مهر ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!