فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مخش رفته تو شصت پاش
محل رواج: خراسان شمالی

 
۳
بالا
۰
پایین
کسی که خیلی چت میزنه.
رضا:علی کاری که من بهت گفت انجام دادی؟
علی:کدوم کار!تو که چیز بهم نگفتی.
رضا:علی مخت تو کلت یا تو شصت پات! من یک ساعت پیش بهت گفتم به این زودی یادت رفت.
واژه های مرتبط: گیج و مَنگ بودن
نویسنده: محمد طاها
۳۱ شهریور ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!