فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خودکفایی
محل رواج: جمع خصوصی

 
۶
بالا
۰
پایین
استمنا

ترکیبی از سه جزء: خود+کف+آیی

کف کنایه از "آب منی" است و تعبیر آن این است که خود فرد "آب" را از خود خارج می کند نه شریك جنسی.از همین رو این فرد "خودکفا" است.
بعدِ 40 سال به این نتیجه رسیدم که منت کسیو نکشم و خودکفا بشم. چه کاریه اصن! راحت و آسوده... والا.
واژه های مرتبط: دستکاری کفکاری
نویسنده: بوبول
۲۹ شهریور ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!