فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

میخ توش نرو
محل رواج: جمع خودمانی

 
۵
بالا
۲
پایین
آدم کله شق و یک دنده ... برگرفته از "نرود میخ آهنی در سنگ"
این رئیس ما از اون آدماس که هرچی میگی حرف خودشو میزنه! ما بهش میگیم "میخ توش نرو".
واژه های مرتبط: سرتغ یک دنده کله شق
نویسنده: بوبول
۲۳ شهریور ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!