فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شخار
محل رواج: تهران

 
۴
بالا
۰
پایین
برگرفته از زبان عامیانه یهودیان ساکن تهران و به معنی عرق و باده هرگونه مشروب الکل دار است
امشب شخار ردیفه بیا دور هم باشیم

یه برنامه بزاریم واسه شخار
واژه های مرتبط: عرق مشروب
نویسنده: مهرسا
۱۷ شهریور ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!