فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

تپه نریده

واژه روز در۱۷ شهریور ۱۳۹۳

 
۲۹
بالا
۷
پایین
به کسی گفته می شود که همه جا را به گند کشیده و یا در هر فعالیتی که وارد شده کار را خراب کرده است.
اولی: کلاس های عمومی رو جدا کردن همش ساعت اول پر شد.
دومی: رئیس دانشگاه دیگه تپه نریده نذاشته.
-
اولی:یوسف ترمو رو هم افتاد
دومی: اون هم دیگه تپه نریده نذاشته.
واژه های مرتبط: ریدن
نویسنده: هدهد
۱۳ شهریور ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!