فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سپوختن

 
۷
بالا
۰
پایین
این مصدر معادل دقیق گاییدن است که ورژن با ادبی آن می باشد.
به فنا دادن، به خاک(فاک) دادن، با زور به کسی تجاوز کردن
- امتحانای فاینال سپوخت ما را !
- یه دور دور آبکی ما رو تا مرز سپوختن برد!
واژه های مرتبط: گاییدن فاک فنا خاک
نویسنده: شُلمغز
۱۳ شهریور ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!