فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سگ به حالت نباشه

 
۲
بالا
۴
پایین
وقتی شما از خوشحالی کسی خوشحال نیستید و بخواهید با بهترین جمله ممکن خوشحالی اش را کوفتش کنید،ناچارید این جمله را به کار ببرید.نکته جالب اینجاست که هر چه قدر خوشحالی طرف مقابلتان و ناراحتی و دلخوری شما بیشتر باشد،لذت به زبان آوردن این جمله بیشتر است.
-اصغر جات خالی دیروز کلی با بچه ها خندیدیمو حال کردیم.
(اصغر)-چرا مگه چی شده بود؟
-هیچی...عباس اقا همسایه، دم خونتون با ننه جونت گرم گرفته بود!!
(اصغر)-سگ به حالتون نباشه
واژه های مرتبط: خوش به حالت خوش به حالت
نویسنده: بی برفی
۳ شهریور ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!