فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جنگولک‌بازی

 
۴
بالا
۱
پایین
در فرهنگ معین «شلوغ کردن و سر و صدای بچگانه راه انداختن» تعریف شده اما شمول معنایی آن فراتر است. در واقع نسبت‌دادن این اصطلاح به عملی به معنای آن است که گوینده آن عمل را زائد، مسخره و بچگانه می‌داند.
حوصله‌ی این جنگ‌گولک بازیا رو ندارم.
واژه های مرتبط: سوسول‌بازی
نویسنده: شامسکی
۳ شهریور ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!