فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سندرم از هم گسستگی بافت های تهتانی
محل رواج: همه جا اصالتا فرادمبه ای

 
۱۲
بالا
۵
پایین
همان گشادیسم مزمن است در بیان فرهیختگان
اصغر: حال ندارم برم سر کار
رضا: گواهی پزشکی سندرم از هم گسستگی بافت های تهتانیت را براشون ببر ازت می کشن بیرون
واژه های مرتبط: گشادیسم ...گشادی
نویسنده: پرادمبی
۱ شهریور ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!