فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سیشتیل آباد مستقیم

 
۴
بالا
۱
پایین
سیشتیل همان کلمه سیکتر است برای راحت گفتن و نداشتن بداموزی تغییر یافته است .کاربرد آن مانند کلمه گمشو یا زر زیادی نزن است اما قدرت بیان و طنز بهتری دارد .
نفر اول:میای بریم جایی کار دارم؟
نفر دوم:سیشتیل اباد مستقیم
واژه های مرتبط: سیکتر
نویسنده: AC
۳۱ مرداد ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!