فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

ماندن درکیلومتر 5
محل رواج: خوزستان،اصطلاح آبادانی

 
۲
بالا
۲
پایین
کسی که درافکاروگذشته خود مانده وازآن رهایی ندارد وضمنا به آن نیز نخواهدرسید
طرف همیشه توفکر خاطرات گذشتشه مرتب تکرارشون میکنه،بیچاره هنوزتوکیلومتر پنجه.
یا:طرف توکیلومتر5 گیرکرده نمیدونه همه چیزعوض شده
واژه های مرتبط: افکار واهی
نویسنده: کامران
۲۹ مرداد ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!