فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

مچتور علیه

واژه روز در۳۰ مرداد ۱۳۹۳

 
۱۴
بالا
۱۲
پایین
بر وزن مقسوم علیه
کسی ک دیگران سرش چتر می شوند
- حاجی تو هم ک همش چتری اینجا
- ای بابا من ک همیشه مچتور علیه بودم یه امشب اومدم اینجا
واژه های مرتبط: آویزان پذیر
نویسنده: پدرخوانده
۲۴ مرداد ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!