فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

جوووووووووون باو
محل رواج: دوستام

 
۸
بالا
۲
پایین
وقتی یه دختر میبینی اگه خوب باشه میگی جووووون باو
حنان دختره رو!!!
حنان:جووووووووووووون باو
واژه های مرتبط: جوووووون
نویسنده: parsa_2001
۲۰ مرداد ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!