فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خفه شو دیگه چقد زر می زنی
محل رواج: همین ورا

 
۴
بالا
۱
پایین
واکنشی است کنایه آمیز و اعتراضی به کسانی ک همیشه در جمع ساکتند و نهایتا سالیانه ده کلمه حرف می زنند
خطاب ب چنین فردی در یک جمع ساکت:
ای بابا خفه شو دیگه چقد حرف می زنی
نویسنده: پدرخوانده
۱۷ مرداد ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!