فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

خُـــــــــــب ، اون چی گفت؟
محل رواج: همین ورا

 
۳
بالا
۱
پایین
مورد استفاده این جمله برای ضد حال زدن و ساکت کردن کسی است ک با شور و هیجان در جمع یک ماجرای طولانی و خسته کننده یا داستانی بی مزه را تعریف می کند و حوصله همه را سر می برد
اصغر: اره حاجی دیشب از سرکار بر گشتم رفتم زیر زمین یه دبه ماست پیدا کردم رفتم از اشپزخونه یه پارچ اوردم دوغ درست کردم بردم گذاشتم تو جایخی خنک بشه واسه ناهار فردا ببرم سرکار...
اکبر: خـــــب اون چی گفت؟
نویسنده: پدرخوانده
۱۷ مرداد ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!