فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

کدو شدن
محل رواج: تهران

 
۵
بالا
۰
پایین
از وقت گذشتن. به موقع به خونه برنگشتن. دیر رسیدن و آماده ی سرزنش بودن
قرار بود کی خونه باشی؟ گذشته که؟ کدو شدی رفت!
واژه های مرتبط: کشته شدی کارت تمومه
نویسنده: امی
۷ مرداد ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!