فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

شیر
محل رواج: پاستا

 
۸
بالا
۱
پایین
شیر تعبیر از واژه زشت و نامنوس ک.ر و آلت مردانه است، و توسط ویدئویی از سوری لند رواج پیدا کرد..
فحشی رکیک محسوب می شود، هنگام استفاده موظاب باشید.
شیر گاومیش = ک.. گاومیش
شیری
...
واژه های مرتبط: دول
نویسنده: جمالو
۱۹ خرداد ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!