فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سیشتی
محل رواج: ترکمن صحرا

 
۳
بالا
۱
پایین
«سیشتی» یا«سیچدی» در زبان ترکمنی گلاب به روتون به معنی گ ه ی د نه !
وقتی کسی دسته گل به آب بده و کار خرابی بکنه از این اصطلاح استفاده میشه!
شون امتحانا سیشتیم یعنی امروز رو برگه امتحان گهیدم
واژه های مرتبط: گهیدن
نویسنده: دورسن تاغان
۲۹ مهر ۱۳۹۳
سیشتی

 
۳
بالا
۲
پایین
کاری را خراب کردن یا حرفی را خراب گفتن . معنی آن همان ر ی د ن است
در هنگام کنفرانس خوب سیشتین
واژه های مرتبط: خراب کردن
نویسنده: الفبا
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!