فارسی شهری فرهنگ لغاتی است که شما می نویسید.

سوس توله
محل رواج: بچه های پایین

 
۶
بالا
۱
پایین
یعنی بچه سوسول
سوس به معنی سوسول و تول به معنی بچه می باشد
این پسره سوس توله
واژه های مرتبط: سوسول بچه سوسول
نویسنده: سد حمید
۵ اردیبهشت ۱۳۹۳
صفحه فیسبوک ما را کنید.
برای دریافت واژه های روز باحال ایمیلتان را وارد کنید!
آخرین واژه های اضافه شده:
واژه های زیر هنوز در فارسی شهری تعریف نشده اند. اولین کسی باشید که آن ها را تعریف می کنید!
اسم دوستانتان (یا خودتان) را در فارسی شهری اضافه کنید!
مثال: نوشین: معمولا دختری مهربان و خوش قلب ولی شیطون و کم حوصله است. در مواردی اهل پیچاندن هم هست.
بهترین تعریف برای شهرتان را در فارسی شهری بنویسید!
مثال: شیراز: شهر زرنگ ترین و با حالترین آدمهای روی زمین. هر چی در مورد تنبل بودن شیرازیها می گن از حسادته!